Lovasoktatás

A lovas kiképzése

Testi és lelki elvásárások a lovassal szemben lovas kiképzése során

A lovas kiképzése megkövetel olyan testi és lelki tulajdonságokat mint:

a ló eszményi szeretete nagy türelem és kitartás, nyugalom, erély, elszántság és lélekjelenlét. Ahhoz, hogy eredményes idomító lehessen, értenie kell a ló elbírálásához, jártas legyen a lóismeretben, mind küllemtani, mind anatómiai szempontból; nem csupán a csontok és izmok neveit és elhelyezkedését kell ismernie, hanem azok egymáshoz való viszonyát és működését mozgás közben.

Érzéke legyen a lóval való bánásmódhoz és tudjon a lovak egyénenként különböző érzékenységéhez alkalmazkodni, a ló felfogóképességéhez megtalálni a legkönnyebb és legcélszerűbb módot ahhoz, hogy a lóval legjobban megértetni és érzékeltetni tudja saját akaratát. ]ól átgondolt munkafelépítés mellett a helyes lovas-befolyást úgy tudja érvényesíteni, hogy a lónak a munka, vagy a sportszerű kiképzés ne legyen soha megerőltető és így a ló, a lovas iránti bizalommal telve, kedvvel és engedelmesen adja mindazt, amit tőle követelünk.

A lovas képes legyen a hibát mindig önmagában megkeresni, hogy ezzel elejét vegye a lovával való esetleges összeférhetetlenségeknek. Ezért kell foglalkoznia a lovasnak a lovaglás elméletével, hogy annak részleteiben is elmélyedve, ne legyen nehéz a hibákat önmagában megtalálnia.

Bővebben

A lóra szállás és lóról szállás

A lóra szállás és lóról szállás gyorsan és ügyesen történjék, ezalatt a ló nyugodtan és négy lábon álljon.

A csikókantáron lévő lónál a lóra szállás a következőképpen történik: a lovas a bal kézzel a mar előtt a nyakélen mindkét szárat és egy marék sörényt kézbe véve a ló baloldalán jobbra hátralép és jobbkezével a kengyelt megfogva, a bal lábát a csizmasarkig belehelyezi. Bal térdét szorosan a nyereghez nyomja és vigyázva, hogy a láb hegye a ló oldalát ne bántsa. A jobb láb talpizmára emelkedve jobb kézzel a hátsó kápát megfogva, a jobb láb talpizmának erős ellökésével emelkedik fel. Fejét és tekintetét fordítsa a ló feje felé, jobb tenyerét a jobb térdpárnára helyezve, jobb lábát meghajlított térddel, kifelé fordított sarokkal magasan emelje át a hátsó kápa felett és lassan zökkenés nélkül ereszkedjék a nyeregbe. Jobb lábát dugja a jobb kengyelbe. Ha szükséges, győződjék meg róla, hogy helyes kengyelszíj fekvéssel vette-e fel a kengyeleket. Egyúttal meggyőződik az egyforma kengyelhosszról és kezébe véve a szárakat és a lovaglópálcát, megveregeti lovát.

Bővebben

A lovas ülése

A lovas ülése. A jó lovaglás és a helyes lovasbefolyás alapfeltétele a nyugodt, a ló mozgását puhán követő, attól független, biztos ülés. Csak a nyugodtan és biztosan ülni tudó lovas képes akaratát átvinni lovára.

A lovas üljön szétnyitott üleppel és elengedett izmokkal egyenletesen mindkét ülőcsontján oly módon, hogy combjainak és lábszárainak belső felülete lehetőleg a sarokig bezárólag érintkezzék a lóval. A combok és a térdek belső felületükkel laposan simulnak a nyereghez, a lábszárak pedig leengedett sarokkal és puha bokával fesztelenül maradjanak a ló testével rugalmas érzésben. A lábak talpközéppel a kengyel bürüjén nyugodnak. A felsőtest, a csípőből kiemelve nyitott vállakkal (vállak és csípők egy síkban) a ló gerincére merőleges. A hátgerinc pedig rugalmasan követi a ló hátának mozgását anélkül, hogy a vállak felhúzódnának vagy elferdülnének. Fej és tekintet a ló feje fölött előre irányítva, a felső karok puhán a felsőtest mellett maradnak és az alsó karok a szár egyenes meghosszabbítását alkotják. A kezeket tartsa puhán ökölbe zárva, külső felületükkel az alsó kar meghosszabbításának vonalában a mar két oldalán felette és egymástól egy tenyérnyire.

Az ülés további tökéletesítésével a futószáron és a kengyelnélküli lovaglásnál foglalkozunk.

Bővebben

Lovas kiképzés futószáron

A lovas kiképzés futószáron; lovaglás kikötött lovon. II. időszak: lovaglás csikókantárral kantározott lovon; az ugratás megkezdése és kilovaglások a terepre. III. időszak: lovaglás feszítőzablával kantározott lovon. IV. időszak: különös kiképzés a lovassport egyes ágazataiban.

Bővebben

Osztályban lovaglás

A második időszak. A fiatal lovasokat a második időszakban csikókantárral kantározott és az első időben kikötőszárral könnyen kikötött lovakon lovagoltatjuk.

A fiatal lovasoknak előbb álló lovon magyarázzuk meg a szár és lábszár-segítségeket, azután indítsuk meg őket lépésben és tanítsuk meg a jobbra és balra fordulásokra. Amint ezeket lépésben némileg végre tudják hajtani, végeztessük a gyakorlatokat ügetésben is. Célravezető az osztályban lovaglás gyakorlatait átmenetként az első időszakból a másodikba a futószárazás után, mint annak a folytatása végeztetni.

Bővebben

Tereplovaglás

A harmadik időszak. A harmadik időszakban a fiatal lovasokat a feszítő zablával kantározott ló lovaglására tanítsuk meg tereplovaglás során.

A lovardában való kiképzés mellett, lovagoltassunk tereplovaglás formályában folytatódik. Az egyenletes iram pontos és nyugodt betartásának gyakorlására mind hosszú, egyenes vonalakon, mind változatos terepen.

Bővebben