A lóra szállás és lóról szállás

A lóra szállás és lóról szállás gyorsan és ügyesen történjék, ezalatt a ló nyugodtan és négy lábon álljon.

A csikókantáron lévő lónál a lóra szállás a következőképpen történik: a lovas a bal kézzel a mar előtt a nyakélen mindkét szárat és egy marék sörényt kézbe véve a ló baloldalán jobbra hátralép és jobbkezével a kengyelt megfogva, a bal lábát a csizmasarkig belehelyezi. Bal térdét szorosan a nyereghez nyomja és vigyázva, hogy a láb hegye a ló oldalát ne bántsa. A jobb láb talpizmára emelkedve jobb kézzel a hátsó kápát megfogva, a jobb láb talpizmának erős ellökésével emelkedik fel. Fejét és tekintetét fordítsa a ló feje felé, jobb tenyerét a jobb térdpárnára helyezve, jobb lábát meghajlított térddel, kifelé fordított sarokkal magasan emelje át a hátsó kápa felett és lassan zökkenés nélkül ereszkedjék a nyeregbe. Jobb lábát dugja a jobb kengyelbe. Ha szükséges, győződjék meg róla, hogy helyes kengyelszíj fekvéssel vette-e fel a kengyeleket. Egyúttal meggyőződik az egyforma kengyelhosszról és kezébe véve a szárakat és a lovaglópálcát, megveregeti lovát.

A lóról szállásnál a lovas a szárakat bal kézbe veszi, úgy mint a lóra szállásnál és a lovaglópálcát a szárak mellé helyezi anélkül, hogy a jobb szárat meghúzná. Jobbkezével a térdpárnára támaszkodva, jobb lábát húzza ki a kengyelből. Ezután hajoljon meghúzott derékkal felsőtestével előre. A jobb lábát befelé fordított térddel és kifelé fordított sarokkal magasan emelje át a hátsó kápa felett. Jobbkezével fogja meg a hátsó kápát és bal lábát a kengyelből kihúzva, mindkét lábbal lépjen le a lova baloldala mellé. Bal kézből a sörényt és szárat elengedi és balra fordulva úgy lépjen a ló nyakához, hogy jobbkezét a bal száron előrecsúsztatva fogja meg a ló nyakán maradó szárakat. Ezután veregesse meg lovát.

Feszítő zablával kantározott lovon a lóraülés a mondottak szerint történik, a szárak kézbevétele a megosztott szárakkal való lovaglásnak megfelelően.

Forrás: Lovaglás és Hajtás 1954, reprint kiadás